Վեբ (HTML, CSS, JS) ծրագրավորում (պետական համաֆինանսավորմամբ)

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից հայտարարված դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում Ինովացիոն Կենտրոն Հիմնադրամը համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է սկսնակ և միջին մակարդակների «Web (HTML/CSS)» ծրագրավորման դասընթացներ։


Դասընթացի նպատակը

Ինովացիոն Կենտրոն Հիմնադրամը համաֆինանսավորմամբ իրականացնում է 250 մասնակցի համար նախատեսված սկսնակ (150 մասնակից) և միջին (100 մասնակից) մակարդակների «Web (HTML/CSS)» ծրագրավորման դասընթացներ, որը հնարավորություն կտա

Սկսնակ մակարդակի ուսանողներին՝

 • Ձեռք բերել հիմնարար գիտելիքներ և բավարար հիմք վեբ ծրագրավորման գիտելիքները խորացնելու համար;
 • Սովորել HTML5-ի և CSS3-ի հիմունքները;
 • Ծանոթանալ JavaScript-ի հիմունքներին;
 • Մշակել կայքերի էջեր որոշակի ֆունկցիոնալությամբ։

Միջին մակարդակի ուսանողներին՝

 • Իրականացնել կամայական բարդության ստատիկ վեբ կայքի նախագծում (верстка);
 • Սովորել օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորման հասկացությունները JavaScript լեզվով;
 • Ստեղծել ամբողջովին ֆունկցիոնալ վեբ կայքեր և desktop հավելվածներ։

Ո՞վ է իրականացնելու դասընթացը

Ինովացիոն Կենտրոն Հիմնադրամն (Մայքրոսոֆթ ինովացիոն կենտրոն Հայաստան) առաջարկում է տեխնոլոգիական ոլորտի կրթական ծրագրեր, որոնց միջոցով մասնակիցը կարող է սովորել ծրագրավորում և ձեռք բերել ծրագրավորման գործնական հմտություններ, խորացնել տարբեր ծրագրավորման լեզուների և տեխնոլոգիաների գիտելիքները։ Կենտրոնը օգնում է սովորողներին ձեռք բերել նաև փափուկ հմտություններ, իսկ լավ առաջադիմություն ցուցաբերածներին ուղղորդել տարբեր ՏՏ կազմակերպություններ՝ հարցազրույցների մասնակցելու համար։

Կենտրոնը առաջարկում է նորարար և արդյունավետ մոտեցում, թե ինչպես զարգացնել տեխնիկական և փափուկ /soft/ հմտություններ տեխնոլոգիական ոլորտում և մուտք գործել ՏՏ աշխատաշուկա՝ կամրջելով կրթությունը ՏՏ ընկերությունների հետ։


Ո՞վ կարող է մասնակցել

Ծրագրին կարող են մասնակցել ՀՀ-ում և Արցախի Հանրապետությունում բնակվող ՀՀ քաղաքացիները (Երևանից` 18, իսկ ՀՀ մարզերից և Արցախի Հանրապետությունից` 16 տարին լրացած անձինք) ովքեր կանցնեն դասընթացի ընդունելության կարգը և կհամապատասխանեն ծրագրի նպատակին:

Ծրագրի թիրախային խմբերն են՝

 • Ուսանողները
 • Կորոնավիրուսի (Covid-19) հետևանքով խոցելի խմբերի (տուրիզմ, սպասարկման և ծառայությունների մատուցման ոլորտ և այլն) մասնակիցները
 • ԲՏ ոլորտի սկսնակները
 • ԲՏ ոլորտում աշխատող մասնագետները
 • Ցանկացած անձ, ով ցանկանում է ստանալ ԲՏ ոլորտում բազային և նեղ մասնագիտացված տեխնիկական կրթություն:

Մասնակցության պայմաններ

Դասընթացին մասնակցելու համար դիմորդը պետք է ունենա անհրաժեշտ նվազագույն գիտելիքներ և հմտություններ՝

Սկսնակ մակարդակի դեպքում՝

 • մաթեմատիկայի դպրոցական ծրագրի բավարար իմացություն և տրամաբանական մտածողություն
 • համակարգչային գրագիտություն

Միջին մակարդակի դեպքում՝

 • Վեբ ծրագրավորման լեզվի հիմունքների գործնական իմացություն

Դասընթացի մասնակցության համար անհրաժեշտ տեխնիկական պայմաններ՝

 • համակարգիչ
 • արագ ինտերներ կապ
 • միկրոֆոն
 • տեսախցիկ (վերջինս ցանկալի է ունենալ, սակայն ոչ պարտադիր)

Մինչ դասընթացի մեկնարկը առցանց թեստի միջոցով կիրականացվի դիմորդների գիտելիքների գնահատում

Սկսնակ մակարդակ

Ընդունելության առցանց թեստը բաղկացած կլինի 10 հարցից։ Նախապատվությունը տրվելու է 60%-ից բարձր հավաքած մասնակիցներին։ Թեստը ստուգում է դիմորդի գիտելիքները մաթեմատիկայի դպրոցական ծրագրից

Միջին մակարդակ

Ընդունելության առցանց թեստը բաղկացած կլինի 10 հարցից։ Նախապատվությունը տրվելու է 60%-ից բարձր հավաքած մասնակիցներին։ Թեստը ստուգում է դիմորդի ունեցած գիտելիքները վեբ ծրագրավորման լեզվի հիմունքներից։


Դասընթացի վճար

Դասընթացները իրականացվում են համաֆինանսավորմամբ: Պետությունը կֆինանսավորի դասընթացի արժեքի մի մասը, որը կախված կլինի ընդունելության քննության արդյունքներից ։

Քննության արդյունքների հիման վրա կսահմանվի դասընթացի վճարի այն մասը, որը պետք է կատարի դասընթացի մասնակիցը։ Դասընթացին մասնակցելու համար դիմորդը պետք է դասընթացի մեկնարկից առաջ կատարի վճարումը։

Դասընթացի արժեք

 • Սկսնակ – 46,800 ՀՀ դրամ
 • Միջին – 98,400 ՀՀ դրամ

Օրինակ՝ «Web (HTML/CSS) ծրագրավորման» սկսնակ մակարդակի դասընթացի մասնակցության քննությունից ունեք 76%-ից բարձր արդյունք և

 • եթե Դուք Երևանից եք, Ձեր դասընթացի 80%-ը (37,440 ՀՀ դրամ) կվճարի ԲՏԱ նախարարությունը, իսկ 20%-ը (9,360 ՀՀ դրամ) կվճարեք Դուք։
 • եթե Դուք մարզից եք, Ձեր դասընթացի 90%-ը (42,120 ՀՀ դրամ) կվճարի ԲՏԱ նախարարությունը, իսկ 10%-ը (4,680 ՀՀ դրամ) կվճարի մասնակիցը։

Ի՞նչ ձևաչափով են լինելու դասընթացները

«Web (HTML/CSS)» ծրագրավորման սկսնակ մակարդակի դասընթացը իրականացվելու է շաբաթական 3 անգամ (ընդհանուր 12 դաս՝ յուրաքանչյուրը 2 ժամ տևողությամբ): Խումբը կազմված է լինելու մինչև 15 ուսանողից։

Սկսնակ մակարդակի դասընթացը բաղկացած է 24 ժամից՝ տեսական և գործնական մասերից

 • Տեսական մասում նախատեսվում է 11.5 ժամ։
 • Գործնական մասում նախատեսվում է 12.5 ժամ։

«Web (HTML/CSS)» ծրագրավորման միջին մակարդակի դասընթացը իրականացվելու է շաբաթական 3 անգամ (ընդհանուր 24 դաս՝ յուրաքանչյուրը 2 ժամ տևողությամբ): Խումբը կազմված է լինելու մինչև 15 ուսանողից։

Սկսնակ մակարդակի դասընթացը բաղկացած է 48 ժամից՝ տեսական և գործնական մասերից

 • Տեսական մասում նախատեսվում է 22 ժամ։
 • Գործնական մասում նախատեսվում է 26 ժամ։

Սկսնակ մակարդակի դասընթացի ավարտին մասնակիցը կկարողանա մշակել կայքերի էջեր որոշակի ֆունկցիոնալությամբ։ Իսկ միջին մակարդակի դասընթացի ավարտին մասնակիցը կկարողանա ստեղծել ամբողջովին ֆունկցիոնալ վեբ կայքեր և desktop հավելվածներ։

Դասընթացները իրականացվելու են առցանց (online) եղանակով՝ լիցենզավորված «Zoom» ծրագրային ապահովման միջոցով: Դասախոսի և դասընթացի մյուս մասնակիցների հետ ամենօրյա հաղորդակցության համար կօգտագործվի slack հարթակը։ Տնային առաջադրանքների համար կօգտագործվի github հարթակը:

Հայտնում ենք, որ դիմորդը կհեռացվի հետևյալ պայմանների դեպքում․

 • 3 անընդմեջ բացակայության դեպքում Դուք կհեռացվեք դասընթացից, և Ձեր վճարած գումարը հետ չի վերադարձվելու։
 • Դասընթացի 50% և ավել բացակայությունների դեպքում Դուք չեք ստանա ոչ մի վկայական և զրկված կլինեք հաջորդ փուլին մասնակցելու հնարավորությունից։

Ուսումնական ծրագիր

Ծրագրի սկսնակ մակարդակի մասնակիցները մանրամասն կծանոթանան

 • ցանցային տեխնոլոգիաների աշխատանքի հիմնական սկզբունքներին;
 • վեբ ծրագրավորման հիմնական բաղադրիչ մասերին;
 • HTML5-ի հիմնական թեգերին;
 • CSS3-ի հիմնական հասկացողություններին;
 • JavaScript ծրագրավորման լեզվի հիմունքներին։

Ծրագրի միջին մակարդակի մասնակիցները մանրամասն կծանոթանան

 • HTML5-ի թեգերին, այդ թվում՝ <video>, <audio>-ին, նկարչության և տեղորոշման հնարավորություններին HTML5-ում;
 • CSS-ի անիմացիաներին
 • Bootstrap-ին;
 • Ցիկլերի, օբյեկտներ և զանգվածների և ֆունկցիաների ներածությանը;
 • DOM-ի և BOM-ի գաղափարներին;
 • Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորման գաղափարին JavaScript-ում։

Ուսումնական ծրագրին առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ.

սկսնակ մակարդակ
միջին մակարդակ


Դասընթացի ավարտին ուսանողների գիտելիքների ստուգում և արդյունքների ամփոփում

ասընթացի յուրաքանչյուր փուլի ավարտին կանցկացվի առցանց քննություն/թեստ, որի արդյունքում կստուգվեն ուսանողների կողմից ձեռք բերված ինչպես տեսական գիտելիքները, այնպես էլ գործնական հմտությունները։

Ի հավելումն թեստի արդյունքների՝ գրանցվելու է նաև դասերի մասնակցության ցուցանիշը՝ «օնլայն հաճախելիությունը»։ Մասնավորապես, 50% ավել բացակայություն ունեցող մասնակիցները հնարավորություն չեն ունենա հանձնել ավարտական թեստը։

Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին կտրամադրվի՝

Սկսնակ մակարդակի դասընթացի դեպքում

 • ավարտական սերտիֆիկատ (քննության դրական արդյունքի՝ 65% և ավելի միավորի դեպքում)
 • մասնակցության տեղեկանք (քննության բացասական արդյունքի՝ 65%-ից ցածր միավորի դեպքում)

Միջին մակարդակի դասընթացի դեպքում

 • ավարտական սերտիֆիկատ (քննության դրական արդյունքի՝ 65% և ավելի միավորի դեպքում)
 • մասնակցության տեղեկանք (քննության բացասական արդյունքի՝ 65%-ից ցածր միավորի դեպքում)

Ինչպե՞ս դիմել

 • Լրացնել գրանցման թերթիկը (Դիմորդը հաստատում է իր պատրաստակամությունը անձնական տվյալների վերաբերյալ սուտ, սխալ և/կամ թերի տեղեկատվություն փոխանցելու արդյունքում կազմակերպչի կողմից կրած վնասների փոխհատուցման համար)։ Գրանցման հղումը ներկայացված է այստեղ։
 • Հանձնել առցանց թեստ․ ստորև հղումներով կարող եք հանձնել փորձնական թեստ՝
  սկսնակ մակարդակ

        միջին մակարդակ

 • Ընդունելության թեստից ստացած միավորների հիման վրա կանցկացվի մրցույթ: Առավելագույն միավորներ ստացած դիմորդների հետ կապ կհաստատվի և կտրամադրվի հավելյալ տեղեկատվություն դասընթացի մեկնարկի վերաբերյալ: